Ceník

Než určíme cenu zásahu, je potřeba situaci zhodnotit prohlídkou přímo na místě, nebo alespoň podle fotek stromu (umístění, velikost), abychom mohli zhodnotit pracnost. Rizika zpravidla navyšují dobu zásahu a tím i celkovou cenu. Cenu se zákazník dozví dopředu. Zároveň si vyhrazujeme možnost cenu po vykonání práce zvýšit či snížit o 15 % kvůli nepředvídatelným okolnostem.

Níže uvádíme pro představu orientační ceny prací.


1. Odstranění stromů – klasické kácení

Je určeno hodinovou sazbou 250 až 350 Kč/hod (rozpětí je dáno z důvodu použití různého typu nářadí a mechanizace).


2. Řez ovocných stromů, úprava zahradních dřevin

Je určeno hodinovou sazbou 200 až 300 Kč/hod (rozpětí je dáno z důvodu použití různého typu nářadí).


3. Rizikové kácení – odstranění stromů ve ztížených podmínkách

Ceny se zde paušálně stanovují velmi těžce, protože každý strom je jinak rostlý a bývá obklopen různými práci ztěžujícími podmínkami (ploty, bazény, dráty el. vedení, hroby, střechy, zahradní domky, skleník...). Ceny níže jsou orientační a přesněji se stanovují pro každý jednotlivý strom, dle jeho umístění a obtížnosti provedení prací.

Rozměry níže uvedené udávají průměr kmene stromu ve výšce 1,3 m nad zemí.

Tloušťka v 1,3 m Orientační cena
od 20 do 30 cm 1 200 Kč
od 30 do 40 cm 1 500 Kč
od 40 do 50 cm 2 200 Kč
od 50 do 60 cm 3 600 Kč
od 60 do 70 cm 4 800 Kč
od 70 do 80 cm 5 900 Kč
od 80 do 90 cm 7 000 Kč
od 90 do 100 cm 9 600 Kč

4. Prořezání a prosvětlení koruny stromu

Zásah se provádí v rámci celé koruny stromu. Je fyzicky, odborně i časově náročný (práce ve výšce, ořez špatně dostupných konců větví). Práci stanovujeme většinou hodinovou sazbou 300 až 350 Kč/hod. Ale i tato je hodně ovlivněna intenzitou zásahu a zdravotním a statickým stavem stromu, rozlohou koruny atd. Pár příkladů uvádíme níže.
Práce se provádí ve dvojici, pomocník (spouštění a odnos větví, servis stromolezce, pomocné práce) je hodnocen sazbou 150 Kč/hod.

Př. 1. Bezpečnostní řez

Cena za ošetření stromu bezpečnostním řezem (odstranění suchých, zlomených či jinak poškozených větví) je závislá na více faktorech, ale v zásadě lze říci, že se u normálně vzrostlého 80letého stromu (lípa, dub, jasan...) bez patrných defektů cena pohybuje kolem 1200–3000 Kč.

Př. 2. Zdravotní řez – obvodová redukce stromu

Jde o velmi náročný zásah z hlediska fyzického, časového a odborného, proto i cena se pohybuje v rozmezí 2200–6000 Kč.


5. Bezpečnostní vazby

V započítané ceně je největší položkou materiál na vazbu, jež je pro tyto účely vyroben, testován a opatřen normou kvality. Standardně používáme k zabezpečení koruny vazbu GLEISTEIN. Od průměru větví, které mají být vyvázány, se odvodí typ vazby. Dále záleží na počtu vazeb nutných pro zajištění stability koruny atd. Všeobecně lze říci, že cena za materiál na provedení jedné bezpečnostní vazby typu GLEISTEIN se pohybuje v rozmezí 1000–3500 Kč.
Náklady na materiál se liší použitím druhu vazby, čím má vyšší nosnost, tím je dražší (nosnost od 2 tun po 8 tun).

Cena za instalaci 1ks bezpečnostního vázání typu GLEISTEIN je 400 Kč

Zde budou vystaveny vybrané zaslané otázky a naše odpovědi

Dobrý den, byli byste tak laskavi a poskytli mi radu či Váš odborný názor. Může líska obecná svými kořeny rostoucí v těsné blízkosti budovy tuto poškodit? Sousedíme s letitou poctivě postavenou stodolou. V těsné blízkosti – cca 0.5m roste řadu desetiletí líska, kterou pravidelně omlazujeme a prořezáváme. Nyní nás soused napadá že si myslí, že dochází k poškození základů. Na stavbě však není nic patrno. Jaký je Váš názor prosím?

Tak, jak se zmlazuje líska nad zemí, bude obnovovat kořeny i pod zemí. Tzn. že kořeny ve svazku odumírají a tvoří se od pařezu nové. U některých druhů keřů jsem byl svědkem pouze toho, že dělaly statické problémy u zídek a plotů s nízkými základy. Kořeny je podrůstají a s nabývající tloušťkou vyvrací. Zvláště u druhů, které se šíří agresivně kořenovými výmladky. U zdi domu s hlubšími základy dělají statické problémy zpravidla pouze stromy. Podle mého názoru: pokud líska, která roste vedle stoleté stodoly už desetiletí, se zatím nic nedělo, nebude se dít nic i nadále. Pokud budete držet keř na uzdě i nadále prořezáváním, nemělo by se nic dít.

Můžu k vzrostlému,starému modřínu nasypat asi do výše 1 m hlínu? Neublížím mu tím? Děkuji za odpověd'.

Dobrý den, rozhodně tento zásah nedoporučuji. Aktivní kořenový systém se nachází u většiny stromů ne níže než desítky centimetrů pod povrchem. Zde funguje určitý vzdušný režim, kde je pro kořeny dostatek kyslíku. Navýšení terénu o desítky centimetrů (u jílovitých půd i jednotek!) znamená v zóně aktivního prokořenění významné snížení kyslíku a dojde k odumření kořenů. Silně se omezí výživa stromu, stejně tak i stabilita. Pravděpodobně dojde brzy k odumření stromu.
Zdraví Jiří Zapadlo