Články

Proč vůbec uvažovat o SRT

Pokud alespoň trošku sledujete dění v arboristickém světě u nás i za hranicemi, tak jste jistě postřehli rychle šířící se fenomén zvaný SRT (volným překladem stacionární lanová technika). Proč, a jestli vůbec o tomto stylu práce v koruně stromu uvažovat, se pokusím povědět z vlastních zkušeností...celý článek


Cambium saver (chránič kambia)

Jednotlivé druhy, jejich výhody a nevýhody, možnosti použití a pár triků na závěr. Dozvíte se mimo jiné, jak uvolnit zaseknutý cambium saver, aniž by se pro něj muselo vylézt, nebo jak bezpečně stáhnout cambium saver, aniž by se poškodil pádem...celý článek


Povolení ke kácení a novelizovaná vyhláška 222/2014 Sb.

Dne 1. listopadu vešla v platnost novela, kterou se mění vyhláška 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Novela má číslo 222/2014 Sb. Po více než roce se tak opět mění pravidla hry pro povolování kácení. Zde najdete plné znění vyhlášky.
Jaké jsou podstatné změny? Z vymezení pojmů zmizela definice zahrady, která nemá v jiném zákoně oporu. Nyní...celý článek


Kácení stromů vyhnilých a dutých

...nahnilost kmene poznáme většinou podle zbytnělého oddenku kmene, přítomnosti plodnic hub, dutého zvuku při poklepu a zejména podle zbarvení pilin při řezu. Stanovení postupu kácení záleží na stupni hniloby kmene a jejího rozsahu. Předem se snažíme odhalit, jak moc je strom vyhnilý a to ještě dříve než začneme se směrovým řezem. Použijeme sekeru, nebo jiný nástroj a provedeme na několika různých místech a v rozdílných výškách odstranění kůry a shnilého dřeva. Odstranění provedeme až na zdravé dřevo...celý článek


Arboristická firma versus Nařízení o dřevě

Byrokratický článek o tom, kterak Evropská unie vydala Nařízení o dřevě a další předpisy, které upravují uvádění dřeva a výrobků z nich na trh, a o tom, jak se to dotýká nás arboristů a zahradníků, kteří potenciálně nějakým způsobem dřevo a výrobky z něj nabývají a dále s ním nakládají. První část článku seznámí stručně s Nařízením a prováděcími předpisy, druhá část článku nabídne zamyšlení o praktických dopadech na arboristickou firmu...celý článek


Kácení pomocí jeřábu v Příměticích

Fotky z prosincového kácení pěti topolů u rybníků v Příměticích. Topoly již byly velké a hrozilo vylamování přetížených větví jednak na přilehlou zahradu. Pod topoly je pěšina, kudy chodí zejm. pejskaři, popř. rybáři. Jeden z topolů měl proschlé celé partie koruny. Šlo tedy o kácení ve velmi stísněných podmínkách. Z jedné strany plot a soukromá zahrada, z druhé strany rybník. Nebylo povolené kácet stromy do rybníku...celý článek


Nová vyhláška upravující kácení stromů

Dne 15.7.2013 vstupila v platnost vyhláška 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (dále jen Vyhláška). Její znění naleznete zde. Nahrazuje se tak §8 vyhlášky 395/1992 Sb.
Vyhláška novým způsobem upravuje povolování kácení dřevin. Mění se tak zavedená praxe povolování kácení pro soukromého vlastníka pozemků s mimolesní zelení. Dosud bylo potřeba povolení ke kácení u stromů rostoucích mimo les, kdy obvod stromu ve výšce 130 cm nad zemí činí více než 80 cm, a dále bylo potřebné povolení k odstranění keřového porostu, jehož výměra je větší než 40 m2. Podíváme se, jak je tedy kácení a jeho povolování upraveno nyní...celý článek


Arboristické standardy - Řez stromů

Vyšel první arboristický standard! Během příštích měsíců až let budou zveřejňovány další standardy, které se týkají arboristických prací. Na našich stránkách o tom budeme průběžně informovat.
Standardy jsou z mého hlediska výborná věc pro zpracovatele plánu zásahů v zeleni, zadavatele prací a arboristy. Odvoláním (smluvním) na společný základ se stejným názvoslovím a definicemi odpadnou nedorozumění a terminologické nejasnosti, které vznikají mezi jmenovanými stranami. Zadavatel také může předem požadovat kvalitu odpovídající standardu. A to jak na straně zpracovatele plánu, tak na straně arboristy. Nejednou se setkávám s tím, že v návrhu ošetření je uvedeno, že je potřeba "prořezat strom". A pak je nutné vyložit si zásah podle vlastního úsudku. Zadavatel totiž nedokáže řez lépe specifikovat, protože tomu nerozumí a zpracovatel posudku není po ruce... celý článek


Výstup do koruny - část 4. - kombinace jednolanové a dvoulanové techniky

V minulém článku (Výstup do koruny 3) jsem slíbil, že popíšu další alternativu klasického výstupu pomocí footlocku. Při této alternativě si na stromě vybudujeme dva kotevní body - výstupové lano, které tu bude pro případ výstupu dalšího lezce, a nezávislé kotvení dvoulanového systému, na kterém budeme pracovat, respektive (varianta 2 a 3) jeden kotevní bod se dvěma výstupovými lany. Bude to sice pracnější při chystání na zemi, ale zefektivní to následnou práci v koruně... celý článek


Výstup do koruny stromu - část 3. - footlock

Dnes si popíšeme jednu z klasických výstupových stromolezeckých technik a to footlock. Ve volném překladu to znamená nožní zámek. A ten je také hlavní součástí této výstupové metody... celý článek


Výstup do koruny stromu - část 2. - dvoulanová technika

Přestože je první popsaný způsob výstupu jednoduchý na vybavení, nedá se s ním vystoupit na všechny stromy (např. náklon stromu nedovolí přístup ke kmenu). Proto popíšu ještě jinou techniku. Při ní je možné pracovat a elegantně se polohovat už když člověk vystupuje nahoru... celý článek


Instalace lana do koruny

Dlouho jsem dumal nad tím, jak se vystupuje na stromy, jež mají holý kmen a větve začínají až někde deset metrů nad zemí. Určitě víte, že domorodí sběrači kokosů vystupují jen s motouzem uvázaným někde u kotníků. Ale k tomu jsem tolik odvahy neměl. Až školení a přítel internet mi odhalily různé techniky natáhnutí lana do koruny... celý článek


Rez vejmutovková (Cronartium ribicola)

Borovici vejmutovce na zahradě někde v Brně začaly loni žloutnout jehlice. Letos vrchní polovina stromu uschla docela. I když byly někde na koncích větví ještě nazelenalé jehlice, kůra na větvích už byla opadaná. Kmen byl střídavě v celé délce prosmolený. Spodní polovina stromu je zatím stále zelená. To jsou symptomy, které označují škůdce a tím je rez vejmutovková... celý článek


Ořez a kácení stromů v Hrušovanech n. Jevišovkou

Fotky z nedávno prováděných prací v parku za úřadem v Hrušovanech n. Jevišovkou. Jerlín, který jsme káceli, měl rozsáhlou dutinu a pokročilé stadium hniloby. Silná boční větev zasahovala nad zastávku, větve se musely spouštět. Z důvodu stability jsme přímý kmen upnuli na další dva stromy. Tak se snížil nápor na oslabenou část kmene při spouštění silných a těžkých větví... celý článek


Řez ovocných stromů

Z hlediska arboristiky je ořez ovocných stromů spíše okrajovou záležitostí. Ne tak z hlediska zahrádkaření. Nicméně i já mám zahradu a pozemek, na kterém jsou ovocné stromy, takže jsem byl nucen se do těchto znalostí zakousnout. Příručky ovocnářů jsou často k ničemu (např. Řez ovocných dřevin, Kyncl). A tak je nejlepší učit se od živého (!) zahradníka-zahrádkáře. Nemáte-li nikoho takového... celý článek


Ptačí budky

Brzy z jara mě oslovila známá, že by chtěla do příměstkého lesa umístit ptačí budky a jestli bych ji s tím pomohl. Tedy s výrobou i s vyvěšením. Takže jsem se dal do shánění informací o tom, jak by měla být ptačí budka pro různé druhy konstruována, jaké rozměry jsou vhodné a podobně. Zadání znělo: dvě budky pro sýkorky (sýkorník), jedna budka pro větší sovu (puštíkovník), dvě budky pro netopýry (netopýrka) a jedna budka pro středně velkého ptáka (špačkovník)... celý článek


Řez stromů - část 2., řez během růstu stromu

V následujících odstavcích se pokusím popsat, proč se řezem zabývat a také, co jím sledujeme. Nebude zde řeč o řezu sadovnickém, který má svá specifika a v některých bodech je odlišný.
Otázka, která Vás ze začátku možná napadne, zní: během evoluce se vyvinuly u dřevin takové procesy, které vedou k jejich správnému růstu, které zajišťují dlouhý věk a dobré fungování. Proč tedy do růstu stromů zasahovat?... celý článek


Řez stromů - část 1., ošetření stromů - reakce na poškození a řez

Stromy jsou živé organismy, které reagují na stresové faktory a poškození. Tím, že provedeme řez větve, vytvoříme na stromě otevřenou ránu. Dřevo na vzduchu postupně odumírá a je zpravidla napadáno dřevokaznou houbou nebo jinými patogeny. Čím je větší rána, tím je pravděpodobnější napadení, resp. napadení je silnější a pro strom a jeho statiku více nebezpečné. Proto se snažíme myslet dopředu a řez provádět včas. Nevhodné větve odstraňujeme, dokud nezesílí... celý článek


Výstup do koruny stromu - část 1. - poprvé jako stromolezec

Poprvé jsem vystupoval do koruny stromu opatřen přilbou, jež mě škrtila a zbytečně jsem se v ní potil. Ale jako stromolezec jsem ji musel mít. Nepoužíval jsem žádné technické pomůcky jako blokanty, slaňovací brzdy, Rig, ID, Lock jack, ale měl jsem jen lano a karabinu. A i ta, jak se dozvíte, tam nemusela být, protože jsem se mohl navázat jen na oko mostu sedáku... celý článek


Stromy v přírodní zahradě

Sepisuji první článek, kterým bych chtěl nabídnout alternativu k zahradám, které jsou pěkně úhledné. Doufám, že majitele těchto zahrad neodradím první větou ani svojí další úvahou. Příroda nezná pořádek, tak jak ho chápeme my. Ekosystémy mají jiný pořádek, jakousi rovnováhu, kterému říkáme stabilita. (Pro odborníky: nebudu zde rozvádět tezi klasické ekosystémové stability, který je dnes již překonaný, je to jen pro představu). Rostliny určitých skupin a vztahů, které mají pro daná stanoviště jistý řád, si neuspořádaně rostou, staré části opadávají, hnijí. Prázdná místa jsou zaplňována. Na pohled neprostupná džungle. Tohleto že by mělo vzniknout na mé zahradě?
Taky se mi ta představa nelíbí. Takže ji trochu upravím... celý článek

Zde budou vystaveny vybrané zaslané otázky a naše odpovědi

Dobrý den, byli byste tak laskavi a poskytli mi radu či Váš odborný názor. Může líska obecná svými kořeny rostoucí v těsné blízkosti budovy tuto poškodit? Sousedíme s letitou poctivě postavenou stodolou. V těsné blízkosti – cca 0.5m roste řadu desetiletí líska, kterou pravidelně omlazujeme a prořezáváme. Nyní nás soused napadá že si myslí, že dochází k poškození základů. Na stavbě však není nic patrno. Jaký je Váš názor prosím?

Tak, jak se zmlazuje líska nad zemí, bude obnovovat kořeny i pod zemí. Tzn. že kořeny ve svazku odumírají a tvoří se od pařezu nové. U některých druhů keřů jsem byl svědkem pouze toho, že dělaly statické problémy u zídek a plotů s nízkými základy. Kořeny je podrůstají a s nabývající tloušťkou vyvrací. Zvláště u druhů, které se šíří agresivně kořenovými výmladky. U zdi domu s hlubšími základy dělají statické problémy zpravidla pouze stromy. Podle mého názoru: pokud líska, která roste vedle stoleté stodoly už desetiletí, se zatím nic nedělo, nebude se dít nic i nadále. Pokud budete držet keř na uzdě i nadále prořezáváním, nemělo by se nic dít.

Můžu k vzrostlému,starému modřínu nasypat asi do výše 1 m hlínu? Neublížím mu tím? Děkuji za odpověd'.

Dobrý den, rozhodně tento zásah nedoporučuji. Aktivní kořenový systém se nachází u většiny stromů ne níže než desítky centimetrů pod povrchem. Zde funguje určitý vzdušný režim, kde je pro kořeny dostatek kyslíku. Navýšení terénu o desítky centimetrů (u jílovitých půd i jednotek!) znamená v zóně aktivního prokořenění významné snížení kyslíku a dojde k odumření kořenů. Silně se omezí výživa stromu, stejně tak i stabilita. Pravděpodobně dojde brzy k odumření stromu.
Zdraví Jiří Zapadlo