O nás

Jsme sdružením dvou živnostníků, kteří se věnují zejména ořezům stromů a rizikovému kácení.

Josef Haško

Josef Haško

 • 2002 SOŠ Lesnická v Bzenci, Mechanizátor lesní výroby; Osvědčení:
  - Těžba dříví RMŘP
  - Práce v korunách vysokých stojících stromů
  - Obsluha křovinořezu
 • 2010 Osvědčení pro práci ve výškách
 • 2010 Stromolezecký kurz A, základní (Schola arboricultura)
 • 2013 Vzdělávací akce Hodnocení provozní bezpečnost stromů
 • Pojištění provozní odpovědnosti na 2 mil korun

Jiří Zapadlo

Jiří Zapadlo

 • 2006 MZLU v Brně, Lesní inženýrství (absolvence Posuzování zdravotního stavu a provozní bezpečnosti stromů, Speciální dendrologie pro ozeleňování apod.)
 • 2010 Osvědčení pro práci ve výškách
 • 2011 Osvědčení pro práci s motorovou pilou, s praxí zvláštní případy kácení
 • 2011 Osvědčení pro obsluhu křovinořezu
 • 2012 Seminář Významné choroby a škůdci veřejné zeleně
 • 2013 Licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování
 • 2013 Vzdělávací akce Oceňování dřevin v mimolesním prostředí
 • 2013 Vzdělávací akce Hodnocení provozní bezpečnost stromů
 • Pojištění provozní odpovědnosti na 5 mil korunKe stromům máme oba oborově blízko (Josef Haško: lesnické učiliště v Bzenci, praxe v těžbě, zahradnických činnostech; Jiří Zapadlo: lesní inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně, všeobecné lesnictví, se zaměřením na stromy mimo les). Klukovská kratochvíle lezení po stromech a vědomí, že ze stromového listoví je taky pěkný pohled na svět, v nás přetrvalo doposud, a tak jsme se dostali ke stromolezectví. Stromolezectví jako techniku vnímám jako zprofesionalizovanou klukovskou zábavu lezení po stromech. Spojení s péčí o stromy z něj dělá profesi, která nachází uplatnění zvláště při ořezu vzrostlých stromů a rizikovém kácení. Činnost je to značně riziková (práce ve výškách v "členitém terénu" často s motorovou pilou, práce v blízkosti komunikací, domů, na hřbitovech...), takže je kladen důraz na bezpečnost vlastní i na zabezpečení okolí. Stromolezecká technika supluje vysokozdvižnou plošinu tam, kam s ní není možné zajet nebo dosáhnout, nebo při jednotlivých zásazích (levnější).

Stromolezectví jako specializaci jsme se začali věnovat v roce 2010, kdy se Pepa zúčastnil týdenního kurzu v Praze. Osvojil si tam potřebné techniky a společně jsme je pak trénovali v parcích a lesích. Zanedlouho jsme doplnili svoje vybavení tak, že jsme mohli začít s profesionální činností. Máme za sebou ořezy a kácení stromů u komunikací, v zahradách, hřbitovech apod.

Josef Haško, Jiří Zapadlo

Zde budou vystaveny vybrané zaslané otázky a naše odpovědi

Dobrý den, byli byste tak laskavi a poskytli mi radu či Váš odborný názor. Může líska obecná svými kořeny rostoucí v těsné blízkosti budovy tuto poškodit? Sousedíme s letitou poctivě postavenou stodolou. V těsné blízkosti – cca 0.5m roste řadu desetiletí líska, kterou pravidelně omlazujeme a prořezáváme. Nyní nás soused napadá že si myslí, že dochází k poškození základů. Na stavbě však není nic patrno. Jaký je Váš názor prosím?

Tak, jak se zmlazuje líska nad zemí, bude obnovovat kořeny i pod zemí. Tzn. že kořeny ve svazku odumírají a tvoří se od pařezu nové. U některých druhů keřů jsem byl svědkem pouze toho, že dělaly statické problémy u zídek a plotů s nízkými základy. Kořeny je podrůstají a s nabývající tloušťkou vyvrací. Zvláště u druhů, které se šíří agresivně kořenovými výmladky. U zdi domu s hlubšími základy dělají statické problémy zpravidla pouze stromy. Podle mého názoru: pokud líska, která roste vedle stoleté stodoly už desetiletí, se zatím nic nedělo, nebude se dít nic i nadále. Pokud budete držet keř na uzdě i nadále prořezáváním, nemělo by se nic dít.

Můžu k vzrostlému,starému modřínu nasypat asi do výše 1 m hlínu? Neublížím mu tím? Děkuji za odpověd'.

Dobrý den, rozhodně tento zásah nedoporučuji. Aktivní kořenový systém se nachází u většiny stromů ne níže než desítky centimetrů pod povrchem. Zde funguje určitý vzdušný režim, kde je pro kořeny dostatek kyslíku. Navýšení terénu o desítky centimetrů (u jílovitých půd i jednotek!) znamená v zóně aktivního prokořenění významné snížení kyslíku a dojde k odumření kořenů. Silně se omezí výživa stromu, stejně tak i stabilita. Pravděpodobně dojde brzy k odumření stromu.
Zdraví Jiří Zapadlo