Ořez koruny stromu

Provádíme různé typy ořezů pomocí stromolezecké techniky. Místem naší působnosti je především Brno a okolí, dále Jihomoravský a Zlínský kraj a kraj Vysočina.

Zásahy v koruně stromu provádíme především z bezpečnostních důvodů. Může hrozit nebezpečí pádu narušených větví na rušnou ulici, nebo nějaká prosychající větev roste nízko nad střechou apod. Při posuzování koruny stromu je potřeba věnovat velkou pozornost především suchým, prosychajícím nebo nalomeným větvím. Suché větve ztrácí rychle svoji pevnost a snadněji se lámou.

Ořez koruny nad plotemU starých stromů, zvláště pokud jsou oslabené (hniloba, nespecifické prosychání...), se často provádí obvodová redukce koruny, aby se stromu staticky „odlehčilo“. To znamená, že se odstraní větve, které zatěžují kosterní větve. Při tomto zásahu by se neměly odřezávat kosterní a silné větve stromu! Vzniklé rány jsou totiž vstupní branou pro houbové patogeny, hrozí statické narušení sousedních větví stromu nebo změna statických poměrů v koruně, na kterou strom vzhledem ke svému stáří už nemůže reagovat.
Ostatní důvody k odstranění větví můžou být estetické (úprava tvaru koruny stromu) či ryze praktické (větve stíní tam, kde nechceme).

Postup práce je podobný jako při postupném kácení. Pouze se oproti postupnému kácení využívají šetrnější prostředky, aby se strom co nejméně poškodil. Vše je nutné naplánovat, zhodnotit rizika a zajistit pracoviště před vstupem osob. Poté do koruny stromu ukotvíme pracovní lano. Větve, které není možné shodit přímo na zem, spouštíme pomocí kladek a pomocných lan do bezpečného prostoru.

Provádíme také řez ovocných stromů.

Více o prořezech stromu se dozvíte v těchto článcích, definice jednotlivých způsobů řezů jsou v dokumentu zde.

Zpět na SlužbyOřez jasanu, stav před zásahemOřez jasanu, stav po zásahuOřez jírovce, suché větve musí pryč

Ořez olše, HrušovanyOřez topolu, Hrušovany
Zde budou vystaveny vybrané zaslané otázky a naše odpovědi

Dobrý den, byli byste tak laskavi a poskytli mi radu či Váš odborný názor. Může líska obecná svými kořeny rostoucí v těsné blízkosti budovy tuto poškodit? Sousedíme s letitou poctivě postavenou stodolou. V těsné blízkosti – cca 0.5m roste řadu desetiletí líska, kterou pravidelně omlazujeme a prořezáváme. Nyní nás soused napadá že si myslí, že dochází k poškození základů. Na stavbě však není nic patrno. Jaký je Váš názor prosím?

Tak, jak se zmlazuje líska nad zemí, bude obnovovat kořeny i pod zemí. Tzn. že kořeny ve svazku odumírají a tvoří se od pařezu nové. U některých druhů keřů jsem byl svědkem pouze toho, že dělaly statické problémy u zídek a plotů s nízkými základy. Kořeny je podrůstají a s nabývající tloušťkou vyvrací. Zvláště u druhů, které se šíří agresivně kořenovými výmladky. U zdi domu s hlubšími základy dělají statické problémy zpravidla pouze stromy. Podle mého názoru: pokud líska, která roste vedle stoleté stodoly už desetiletí, se zatím nic nedělo, nebude se dít nic i nadále. Pokud budete držet keř na uzdě i nadále prořezáváním, nemělo by se nic dít.

Můžu k vzrostlému,starému modřínu nasypat asi do výše 1 m hlínu? Neublížím mu tím? Děkuji za odpověd'.

Dobrý den, rozhodně tento zásah nedoporučuji. Aktivní kořenový systém se nachází u většiny stromů ne níže než desítky centimetrů pod povrchem. Zde funguje určitý vzdušný režim, kde je pro kořeny dostatek kyslíku. Navýšení terénu o desítky centimetrů (u jílovitých půd i jednotek!) znamená v zóně aktivního prokořenění významné snížení kyslíku a dojde k odumření kořenů. Silně se omezí výživa stromu, stejně tak i stabilita. Pravděpodobně dojde brzy k odumření stromu.
Zdraví Jiří Zapadlo