Hodnocení provozní bezpečnosti stromů, návrh ošetření

Posuzujeme provozní bezpečnost stromu podle domluvy se zákazníkem. Hodnotíme zejména zdravotní stav, vitalitu a stabilitu stromu. Takové zhodnocení je nutné pro následný návrh ošetření pro každý strom.

Prasklé tlakové větveníStromy se během svého růstu vyvíjí, mění objem kmene, koruny. Dospívají a později stárnou. Při vývoji se mohou objevit defekty, které jsou pro člověka z hlediska bezpečnosti rizikové. Jedná se např. o výskyt suchých, naprasklých nebo nevitálních větví, výskyt hniloby, dutin, tzv. tlakového větvení, snížené vitality stromu atd. Detekce takových míst při posuzování dřevin je klíčová pro určení rizikovosti stromu pro jeho okolí. Po hodnocení je důležitým momentem návrh opatření, která vedou k odstranění, popř. snížení rizika. Takovým opatřením můžou být různé typy ořezů. Od bezpečnostního řezu (odstranění suchých a naprasklých větví) přes redukční řez (odlehčení větve, partií koruny) až po obvodovou redukci ("zmenšení" stromu, zvýšení stability). Stromy prakticky není možné léčit tak, jak chápeme léčení u živočichů. Proto je u závažně poškozených stromů často nevyhnutelné navrhnout pokácení.

Při návrhu zásahů bereme v úvahu okolí stromu. Jiný návrh opatření bude pro poškozený strom, jehož koruna se rozkládá nad přístupovou cestou do školy a jiný pro podobně poškozený strom stojící v koutu parku mimo cesty.

Velkou roli také hraje společenský význam, neboli hodnota stromu. Tzn. je-li strom dominantou v krajině, podléhá-li nějakému stupni ochrany, nastupuje v maximální možné míře snaha strom zachovat i za cenu řádově vyšších nákladů. Naopak jde-li o dřevinu, která je v kontextu koncepce zeleně nevhodnou, jde jí to k tíži. Zde může být navrženo i odstranění, aniž to provozní bezpečnost stromu podmiňuje.

Zpět na Služby

Zde budou vystaveny vybrané zaslané otázky a naše odpovědi

Dobrý den, byli byste tak laskavi a poskytli mi radu či Váš odborný názor. Může líska obecná svými kořeny rostoucí v těsné blízkosti budovy tuto poškodit? Sousedíme s letitou poctivě postavenou stodolou. V těsné blízkosti – cca 0.5m roste řadu desetiletí líska, kterou pravidelně omlazujeme a prořezáváme. Nyní nás soused napadá že si myslí, že dochází k poškození základů. Na stavbě však není nic patrno. Jaký je Váš názor prosím?

Tak, jak se zmlazuje líska nad zemí, bude obnovovat kořeny i pod zemí. Tzn. že kořeny ve svazku odumírají a tvoří se od pařezu nové. U některých druhů keřů jsem byl svědkem pouze toho, že dělaly statické problémy u zídek a plotů s nízkými základy. Kořeny je podrůstají a s nabývající tloušťkou vyvrací. Zvláště u druhů, které se šíří agresivně kořenovými výmladky. U zdi domu s hlubšími základy dělají statické problémy zpravidla pouze stromy. Podle mého názoru: pokud líska, která roste vedle stoleté stodoly už desetiletí, se zatím nic nedělo, nebude se dít nic i nadále. Pokud budete držet keř na uzdě i nadále prořezáváním, nemělo by se nic dít.

Můžu k vzrostlému,starému modřínu nasypat asi do výše 1 m hlínu? Neublížím mu tím? Děkuji za odpověd'.

Dobrý den, rozhodně tento zásah nedoporučuji. Aktivní kořenový systém se nachází u většiny stromů ne níže než desítky centimetrů pod povrchem. Zde funguje určitý vzdušný režim, kde je pro kořeny dostatek kyslíku. Navýšení terénu o desítky centimetrů (u jílovitých půd i jednotek!) znamená v zóně aktivního prokořenění významné snížení kyslíku a dojde k odumření kořenů. Silně se omezí výživa stromu, stejně tak i stabilita. Pravděpodobně dojde brzy k odumření stromu.
Zdraví Jiří Zapadlo