Služby které nabízíme

Zde je přehled služeb, kterými se zabýváme. Místem naší působnosti je především Brno a okolí, dále Jihomoravský a Zlínský kraj a kraj Vysočina. U větších zakázek pracujeme v celé ČR.

Prořez koruny stromu Rizikové kácení
Zásahy v koruně stromu provádíme především z bezpečnostních důvodů. Může hrozit nebezpečí pádu narušených větví na rušnou ulici, nebo nějaká prosychající větev roste nízko nad střechou apod. Dále provádíme výchovný řez, zdravotní řez, obvodovou redukci... podrobnosti Rizikové kácení zahrnuje práce v místech, kde hrozí poškození majetku. Tedy v blízkosti budov, plotů, zdí apod. Strom tak obvykle není možné pokácet najednou, musí se kácet postupně. Zde nastupují dvě možnosti: pokácet strom pomocí plošiny, nebo stromolezeckou technikou... podrobnosti
Zajištění koruny vazbami Běžné kácení, výřez keřů
Používáme ho tehdy, pokud strom i jednotlivé větve chceme zachovat, ale provozní bezpečnost stromu vyžaduje zásah. Vzrostlé stromy s rizikovým rozdvojením mohutných kosterních větví je třeba zajistit... podrobnosti Provádíme těžbu na lesních i nelesních pozemcích, upravujeme a kosíme zanedbané plochy zarostlé trávou, keři a nežádoucími dřevinami.
Hodnocení provozní bezpečnosti stromů, návrh ošetření Údržba zahrad, výsadby
Posuzujeme provozní bezpečnost stromu podle domluvy se zákazníkem. Hodnotíme zejména zdravotní stav, vitalitu a stabilitu stromu. Takové zhodnocení je nutné pro následný návrh ošetření pro každý strom... podrobnosti Vysazujeme a tvarujeme stromy a keře, provádíme údržbové práce. Přerůstá-li vám zahrada přes hlavu, nebo se objeví práce, na kterou nestačíte, pomůžeme vám.
Sběr semen, šišek a jmelí
Sbírame semena a šišky ze stojících stromů. Sbíráme jmelí ze vzrostlých stromů pro vánoční prodej.
Zde budou vystaveny vybrané zaslané otázky a naše odpovědi

Dobrý den, byli byste tak laskavi a poskytli mi radu či Váš odborný názor. Může líska obecná svými kořeny rostoucí v těsné blízkosti budovy tuto poškodit? Sousedíme s letitou poctivě postavenou stodolou. V těsné blízkosti – cca 0.5m roste řadu desetiletí líska, kterou pravidelně omlazujeme a prořezáváme. Nyní nás soused napadá že si myslí, že dochází k poškození základů. Na stavbě však není nic patrno. Jaký je Váš názor prosím?

Tak, jak se zmlazuje líska nad zemí, bude obnovovat kořeny i pod zemí. Tzn. že kořeny ve svazku odumírají a tvoří se od pařezu nové. U některých druhů keřů jsem byl svědkem pouze toho, že dělaly statické problémy u zídek a plotů s nízkými základy. Kořeny je podrůstají a s nabývající tloušťkou vyvrací. Zvláště u druhů, které se šíří agresivně kořenovými výmladky. U zdi domu s hlubšími základy dělají statické problémy zpravidla pouze stromy. Podle mého názoru: pokud líska, která roste vedle stoleté stodoly už desetiletí, se zatím nic nedělo, nebude se dít nic i nadále. Pokud budete držet keř na uzdě i nadále prořezáváním, nemělo by se nic dít.

Můžu k vzrostlému,starému modřínu nasypat asi do výše 1 m hlínu? Neublížím mu tím? Děkuji za odpověd'.

Dobrý den, rozhodně tento zásah nedoporučuji. Aktivní kořenový systém se nachází u většiny stromů ne níže než desítky centimetrů pod povrchem. Zde funguje určitý vzdušný režim, kde je pro kořeny dostatek kyslíku. Navýšení terénu o desítky centimetrů (u jílovitých půd i jednotek!) znamená v zóně aktivního prokořenění významné snížení kyslíku a dojde k odumření kořenů. Silně se omezí výživa stromu, stejně tak i stabilita. Pravděpodobně dojde brzy k odumření stromu.
Zdraví Jiří Zapadlo