Statické zajištění koruny

Používáme ho tehdy, pokud strom i jednotlivé větve chceme zachovat, ale provozní bezpečnost stromu vyžaduje zásah. Vzrostlé stromy s rizikovým rozdvojením mohutných kosterních větví je třeba zajistit. Detekce takových míst v koruně je jedním ze základních prvků diagnostiky v péči o vzrostlé a stárnoucí stromy.

Obvykle jsou tři významy instalace statického zajištění koruny:

  • Ochrana částí stromu před přetížením
  • Ochrana částí stromu před pádem
  • Potlačení nadměrných kmitů pro zabránění zlomu nebo vyvrácení

Často se používají tzv. dynamické systémy, které umožňují větvím, byť omezeně, pohyb. Dřeviny jsou totiž vybaveny schopností reagovat zvýšeným růstem dřevní hmoty ve směru zátěže. Dynamická vazba tak zároveň umožňuje stromu reagovat na běžnou zátěž, extrémní výkyvy nebo nebezpečné rozkmitání však zastavuje.

U cenných stromů, kde je již nějaký defekt (zpravidla prasklina), zajišťujeme korunu vazbou statickou. Koruna se stáhne napevno lanem.

Používáme ke stromu šetrné materiály a prostředky, které jsou pro tyto účely vyrobeny i testovány.

Zpět na Služby

Zde budou vystaveny vybrané zaslané otázky a naše odpovědi

Dobrý den, byli byste tak laskavi a poskytli mi radu či Váš odborný názor. Může líska obecná svými kořeny rostoucí v těsné blízkosti budovy tuto poškodit? Sousedíme s letitou poctivě postavenou stodolou. V těsné blízkosti – cca 0.5m roste řadu desetiletí líska, kterou pravidelně omlazujeme a prořezáváme. Nyní nás soused napadá že si myslí, že dochází k poškození základů. Na stavbě však není nic patrno. Jaký je Váš názor prosím?

Tak, jak se zmlazuje líska nad zemí, bude obnovovat kořeny i pod zemí. Tzn. že kořeny ve svazku odumírají a tvoří se od pařezu nové. U některých druhů keřů jsem byl svědkem pouze toho, že dělaly statické problémy u zídek a plotů s nízkými základy. Kořeny je podrůstají a s nabývající tloušťkou vyvrací. Zvláště u druhů, které se šíří agresivně kořenovými výmladky. U zdi domu s hlubšími základy dělají statické problémy zpravidla pouze stromy. Podle mého názoru: pokud líska, která roste vedle stoleté stodoly už desetiletí, se zatím nic nedělo, nebude se dít nic i nadále. Pokud budete držet keř na uzdě i nadále prořezáváním, nemělo by se nic dít.

Můžu k vzrostlému,starému modřínu nasypat asi do výše 1 m hlínu? Neublížím mu tím? Děkuji za odpověd'.

Dobrý den, rozhodně tento zásah nedoporučuji. Aktivní kořenový systém se nachází u většiny stromů ne níže než desítky centimetrů pod povrchem. Zde funguje určitý vzdušný režim, kde je pro kořeny dostatek kyslíku. Navýšení terénu o desítky centimetrů (u jílovitých půd i jednotek!) znamená v zóně aktivního prokořenění významné snížení kyslíku a dojde k odumření kořenů. Silně se omezí výživa stromu, stejně tak i stabilita. Pravděpodobně dojde brzy k odumření stromu.
Zdraví Jiří Zapadlo