Cambium saver (chránič kambia)

1.5.2015

Jednotlivé druhy, jejich výhody a nevýhody, možnosti použití a pár triků na závěr

O chráničích kambia jsem se již zmiňoval v předchozích článcích, zejména pak v článku Instalace lana do koruny, proto jen v kostce zopakuji, že chrání nejen živá pletiva stromů, ale také naše vybavení.

Instalace cambium saveru

 1. Nahazovacím lankem: tento typ instalace je důkladně popsán v článku Instalace lana do koruny. Zde bych jen rád zmínil jednu malou pomůcku. Pokud nahazujeme do menších výšek, např. 5 m vysoko, doporučuji před nahozením provléct nahazovací pytlík velkým okem cambium saveru a teprve potom nahazovat. Ušetříme tím čas i energii, kterou bychom jinak spotřebovali provlékáním zbylých 40 m nahazovacího lanka po samotném náhozu. Doporučuji ponechat velké oko položené nad nahazovacím košem tak, jak vidíte na obrázku, potom se nestane, že by omezovalo chod lanka při nahazování.
 2. Lanem: tento typ instalace používáme tehdy, když rozsochou prochází naše lezecké lano (většinou po změně kotevního bodu). Před instalací lana do rozsochy jej provlečeme menším okem cambium saveru a potom nainstalujeme skrz rozsochu. V tomto případě se hodí připevnit k lanu nahazovací váček – lépe se s ním hází, a lano poté dostaneme snáz zpět k nám. Následně konec lana, jenž jde z rozsoch směrem k nám, provlečeme skrz velké oko cambium saveru, uděláme uzel (dostatečně velký, aby neprošel skrz velké oko) a připneme k němu pytlík pro snazší spuštění lana. Potom taháme za konec, jenž vychází z menšího oka.
  Když je cambium saver těsně pod rozsochou, prudce trhneme, to aby jí hladce prošel. Potom lano povolujeme, až nakonec s pytlíkem sjede rovnou k nám.

    

 3. Pinohou (pilka na teleskopické násadě): pro tuto instalaci použijeme zahnutý hák, který máme na pinoze. Pomocí něj zaneseme lano do požadované rozsochy a opět si jej přitáhneme zpět. Pro tuto instalaci doporučuji připnout ke konci lana karabinu (za ni se lano lépe přitahuje zpět). Taktéž je vhodné použití ochranného krytu na řezací část pinohy, abychom si nepoškodili lano. Tento způsob je vhodný zejména v případě, je-li lano instalováno směrem do strany. Pro volnost obou rukou, doporučuji lano, které budeme instalovat, cvaknout do Carytoolu, nebo jiné karabiny, abychom jej nemuseli držet (viz obrázek). Poté je možné nainstalovat cambium saver způsobem, který je popsaný výše.
   

Spuštění cambium saveru

 1. Lezeckým lanem: pro demontáž cambium saveru (kterou lze provést vzdáleně, tedy ze země, nebo z jiné části koruny stromu) uvážeme opět uzel o takové velikosti, aby prošel velkým okem, ale malým již ne. Je ovšem nezbytné, aby bylo vše správně nainstalováno. Lano tedy musí procházet nejprve malým kruhem a až poté velkým, to proto, aby uzel pro stažení prošel velkým okem a na malém se zasekl.

  Někdy je potřeba lano tzv. „vyzvonit“, tedy posílat vlny po laně, aby uzel prošel větším okem. Právě proto se začaly používat stahovací kuličky, u kterých tento problém nenastává. Tyto stahovací pomůcky se dají buď koupit, nebo si je můžete sami vyrobit. Tento způsob demontáže však není zcela přátelský ke kovovým prvkům cambium saveru. Při volném pádu na zem totiž dochází k vytvoření mikrotrhlinek v materiálu, a tím se oslabuje jeho pevnost (aniž by to bylo většinou okem zpozorovatelné). Při pádu na dlažbu, beton apod. je dokonce nevyhnutelné jejich vyřazení.
  Níže proto uvedu ještě několik jiných způsobů, kterými se dá cambium saver spustit bez toho, aby se nějak poškodil.

 2. Nahazovacím lankem po sestupu: při stahování cambium saveru ze země ke konci lana, na kterém je připevněna kulička nebo uzel, přivážeme nahazovací lanko. Váha cambium saveru a lana nám umožní ho lehce a kontrolovaně spustit na zem. Musíme mít ale na paměti, že k tomuto způsobu je potřeba poměrně dlouhého nahazovacího lanka. Pokud se cambium saver zasekne, můžeme ho jednoduše povolit tak, že jen opětovně začneme tahat za lanko a on se většinou sám po chvíli uvolní.

 3. Nahazovacím lankem nad kotevním bodem: protože ne vždy máme ideální, širokou a dostatečně silnou rozsochu, musíme občas využít i úzkého větvení, nebo dokonce ovinout cambium saver přímo okolo kmene. V těchto případech je lepší, když při dosažení kotevního bodu provlékneme do větvení nad cambium saver ještě nahazovací lanko, jehož jeden konec přivážeme k oku cambium saveru (většinou k tomu vzdálenějšímu) a pomocníka na zemi necháme ovinout druhý konec lanka kolem kmene a dopnout jej tak, aby nám při práci nezavazelo. Po skončení práce, jednoduše a bez uzlu, nebo kuličky protáhneme lano cambium saverem, a taháním za spouštěcí lanko vyzvedneme cambium saver z rozsochy a poté jej spustíme kontrolovaně na zem.
 4. Nahozením po sestupu: pokud se rozhodneme spustit cambium saver až po sestupu, nebo se nám nahoře zasekne, jak se někdy přihodí, máme ještě jednu možnost jak jej dostat dolů, bez toho, abychom pro něj museli opětovně lézt do koruny stromu. Trik spočívá v nahození lanka nad kotevní bod, a to tak, aby pytlík co možná nejpřesněji kopíroval tu část lana, za kterou taháme.
  Poté odvážeme pytlík, lanko přivážeme na karabinu, kterou cvakneme k lanu a taháme nahoru.
  Tímto postupem můžeme nejen spustit zaseklý cambium saver, ale také předejít jeho pádu na zem.

 5. Pomocí výstupového lana: pokud vystupujeme pomocí jednolanové techniky a máme kotevní bod poblíž, můžeme využít tohoto výstupového lana.
  A to dvěma způsoby.
  První možností je, že si cambium saver nahoře připneme k výstupovému lanu (dobrý způsob zejména při používání nastavitelných cambium saverů – pravá část obrázku). U této možnosti je vhodné si lezecké lano stáhnout volně a tahem za výstupové lano stáhnout zároveň i cambium saver.
  Druhou možností je, že po sestupu si uděláme na výstupovém laně oko a karabinou jej připneme k tomu konci lana, za který budeme stahovat cambium saver. Následně uvážeme uzel a vytáhneme karabinu pod cambium saver, který deinstalujeme jako normálně. Tímto způsobem docílíme toho, že místo aby spadl až dolů na zem, zůstane viset v karabině, kterou jsme vytáhli nahoru.

Josef Haško

Permanent link to this article: https://www.peceostromy.net/cambium-saver-chranic-kambia/

Leave a Reply