Ceník

Než určíme cenu zásahu, je potřeba situaci zhodnotit prohlídkou přímo na místě, nebo alespoň podle fotek stromu (umístění, velikost), abychom mohli zhodnotit pracnost. Rizika zpravidla navyšují pracnost i dobu zásahu, ale také hodinovou sazbu. Pokud zákazník chce, stanovíme cenu dopředu. V případě zjištění nepředvídatelných okolností, které znemožní provedení prací dle cenové nabídky, bude zákazník okamžitě informován a nemůže dojít ke změně ceny bez souhlasu obou stran. Je možné se domluvit i tak, že cenu spočítáme až po provedení práce podle její délky (viz hodinové sazby). Do celkové ceny se promítnou i náklady na cestu (5,- Kč/km).

Níže uvádíme pro představu orientační ceny prací.


1. Odstranění stromů – klasické  a směrové kácení

Je určeno hodinovou sazbou 600 – 950 Kč/hod (rozpětí je dáno podle rizik a použití různého typu nářadí a mechanizace).


2. Řez ovocných stromů, úprava zahradních dřevin

Je určeno hodinovou sazbou 600 Kč/hod


3. Rizikové kácení – odstranění stromů ve ztížených podmínkách

Je určeno hodinovou sazbou 600 až 1800 Kč/hod (podle rizik a použití různého typu nářadí a mechanizace). Pokud se práce provádí ve dvojici, pomocník (spouštění a odnos větví, servis stromolezce, pomocné práce) je hodnocen sazbou 200 Kč/hod.

Pro základní orientaci v cenách přikládám i velmi přibližnou tabulku – ceny se paušálně stanovují velmi těžce. Každý strom je jinak rostlý a bývá obklopen různými práci ztěžujícími podmínkami (ploty, bazény, dráty el. vedení, hroby, střechy, zahradní domky, skleník…). Cenu přesněji stanovíme na místě pro každý jednotlivý strom, dle jeho umístění a obtížnosti provedení prací.

Rozměry níže uvedené udávají průměr kmene stromu ve výšce 1,3 m nad zemí.

Tloušťka v 1,3 m Orientační cena
od 20 do 30 cm 1 200 Kč
od 30 do 40 cm 1 500 Kč
od 40 do 50 cm 2 200 Kč
od 50 do 60 cm 3 600 Kč
od 60 do 70 cm 4 800 Kč
od 70 do 80 cm 5 900 Kč
od 80 do 90 cm 7 000 Kč
od 90 do 100 cm 9 600 Kč

V odůvodněných případech používáme vysokozdvižnou plošinu či jeřáb. Zde jsou ceny individuální.


4. Prořezání a prosvětlení koruny stromu

Zásah se provádí v rámci celé koruny stromu. Je fyzicky, odborně i časově náročný (práce ve výšce, ořez špatně dostupných konců větví). Práci stanovujeme většinou hodinovou sazbou 600 až 950 Kč/hod (dle rizik a množství práce na místě). Celková cena je tedy hodně ovlivněna intenzitou zásahu, zdravotním a statickým stavem stromu, rozlohou koruny atd. Pár příkladů uvádíme níže.
Pokud se práce provádí ve dvojici, pomocník (spouštění a odnos větví, servis stromolezce, pomocné práce) je hodnocen sazbou 200 Kč/hod.

Př. 1. Bezpečnostní řez

Cena za ošetření stromu bezpečnostním řezem (odstranění suchých, zlomených či jinak poškozených větví) je závislá na více faktorech, ale v zásadě lze říci, že se u normálně vzrostlého 80letého stromu (lípa, dub, jasan…) bez patrných defektů cena pohybuje kolem 1500–3000 Kč.

Př. 2. Zdravotní řez + obvodová redukce stromu

Jde o velmi náročný zásah z hlediska fyzického, časového a odborného, proto i cena se pohybuje v rozmezí 2500–7000 Kč.


5. Štěpkování

Použití našeho štěpkovače oceňujeme sazbou 1000 Kč/den.


6. Bezpečnostní vazby

V započítané ceně je největší položkou materiál na vazbu, jež je pro tyto účely vyroben, testován a opatřen normou kvality. Standardně používáme k zabezpečení koruny vazbu GEFA. Od průměru větví, které mají být vyvázány, se odvodí typ vazby. Dále záleží na počtu vazeb nutných pro zajištění stability koruny atd. Všeobecně lze říci, že cena za materiál na provedení jedné bezpečnostní vazby typu GEFA se pohybuje v rozmezí 1000–3500 Kč.
Náklady na materiál se liší použitím druhu vazby, čím má vyšší nosnost, tím je dražší (nosnost od 2 tun po 8 tun).

Cena za instalaci 1ks bezpečnostního vázání typu GEFA je 600 Kč

 

Permanent link to this article: https://www.peceostromy.net/cenik/