Return to Služby

Hodnocení provozní bezpečnosti stromů, návrh ošetření

Posuzujeme provozní bezpečnost stromu podle domluvy se zákazníkem. Hodnotíme zejména zdravotní stav, vitalitu a stabilitu stromu. Takové zhodnocení je nutné pro následný návrh ošetření pro každý strom.

Prasklé tlakové větveníStromy se během svého růstu vyvíjí, mění objem kmene, koruny. Dospívají a později stárnou. Při vývoji se mohou objevit defekty, které jsou pro člověka z hlediska bezpečnosti rizikové. Jedná se např. o výskyt suchých, naprasklých nebo nevitálních větví, výskyt hniloby, dutin, tzv. tlakového větvení, snížené vitality stromu atd. Detekce takových míst při posuzování dřevin je klíčová pro určení rizikovosti stromu pro jeho okolí. Po hodnocení je důležitým momentem návrh opatření, která vedou k odstranění, popř. snížení rizika. Takovým opatřením můžou být různé typy ořezů. Od bezpečnostního řezu (odstranění suchých a naprasklých větví) přes redukční řez (odlehčení větve, partií koruny) až po obvodovou redukci (“zmenšení” stromu, zvýšení stability). Stromy prakticky není možné léčit tak, jak chápeme léčení u živočichů. Proto je u závažně poškozených stromů často nevyhnutelné navrhnout pokácení.

Při návrhu zásahů bereme v úvahu okolí stromu. Jiný návrh opatření bude pro poškozený strom, jehož koruna se rozkládá nad přístupovou cestou do školy a jiný pro podobně poškozený strom stojící v koutu parku mimo cesty.

Velkou roli také hraje společenský význam, neboli hodnota stromu. Tzn. je-li strom dominantou v krajině, podléhá-li nějakému stupni ochrany, nastupuje v maximální možné míře snaha strom zachovat i za cenu řádově vyšších nákladů. Naopak jde-li o dřevinu, která je v kontextu koncepce zeleně nevhodnou, jde jí to k tíži. Zde může být navrženo i odstranění, aniž to provozní bezpečnost stromu podmiňuje.

Permanent link to this article: https://www.peceostromy.net/sluzby/hodnoceni-provozni-bezpecnosti-stromu-navrh-osetreni/