Return to Služby

Statické zajištění koruny

Používáme ho tehdy, pokud strom i jednotlivé větve chceme zachovat, ale provozní bezpečnost stromu vyžaduje zásah. Vzrostlé stromy s rizikovým rozdvojením mohutných kosterních větví je třeba zajistit. Detekce takových míst v koruně je jedním ze základních prvků diagnostiky v péči o vzrostlé a stárnoucí stromy.

Obvykle jsou tři významy instalace statického zajištění koruny:

  • Ochrana částí stromu před přetížením
  • Ochrana částí stromu před pádem
  • Potlačení nadměrných kmitů pro zabránění zlomu nebo vyvrácení

Často se používají tzv. dynamické systémy, které umožňují větvím, byť omezeně, pohyb. Dřeviny jsou totiž vybaveny schopností reagovat zvýšeným růstem dřevní hmoty ve směru zátěže. Dynamická vazba tak zároveň umožňuje stromu reagovat na běžnou zátěž, extrémní výkyvy nebo nebezpečné rozkmitání však zastavuje

U cenných stromů, kde je již nějaký defekt (zpravidla prasklina), zajišťujeme korunu vazbou statickou. Koruna se stáhne napevno lanem.

Používáme ke stromu šetrné materiály a prostředky, které jsou pro tyto účely vyrobeny i testovány.

Permanent link to this article: https://www.peceostromy.net/sluzby/staticke-zajisteni-koruny/